Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Działając na podstawie §18.ust.2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, za zgodą organu prowadzącego zawieszamy zajęcia w szkole na okres 2 tygodni, tj. od 26.10.2020 r do 6.11.2020 r.

Decyzja te spowodowana jest bardzo wysoką absencją wśród nauczycieli i pracowników obsługi. W związku z czym, nie mamy możliwości zapewnienia realizacji zajęć dydaktyczno –wychowawczych, opiekuńczych oraz bezpiecznych warunków pracy.

Na bieżąco będę Państwa informowała o ewentualnych zmianach sytuacji, w tym o rozpoczęciu nauczania zdalnego dla klas IV – VIII i powrocie klas O – III do szkoły.

Jednocześnie informujemy, iż rodzicom i opiekunom prawnym  dzieci do lat 8 przysługuje z tego tytułu zasiłek opiekuńczy. Link do wniosku >>tutaj<<.

 

                                                                               Jolanta Kasperek - Sut