W 1a czas wolny spędzamy kreatywnie, a poznane litery utrwalamy w grze Bingo. Sprawność manualna ćwiczymy wykonując koszule z krawatem dla taty według instrukcji daltońskiej: