Tak najmłodsi pracowali z liczydłem Soroban 28 lutego: