Szanowni Państwo !

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, informuję, że zajęcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odbywać się będą z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość. O formach realizacji i planie zajęć dla poszczególnych klas wychowawcy poinformują uczniów i ich rodziców ( do środy, 25 marca 2020 ).

Będziemy Państwa informować na bieżąco na temat ewentualnych zmian.

Jolanta Kasperek - Sut

Nasi wspaniali uczniowie - mimo bardzo trudnej sytuacji - uczą się dzielnie, tworzą, ćwiczą...Jesteśmy z Was bardzo dumni!!! A Rodzicom w tym czasie dziękujemy szczególnie :)

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałą sytuacją dziękuję za zrozumienie i współpracę.

W najbliższym czasie nauczyciele, wychowawcy przekażą Państwu informację na temat możliwości realizacji podstawy programowej przez dzieci w domach.

Życzę wszystkim zdrowia i wytrwałości.

Jolanta Kasperek- Sut

    Zgodnie z przyjętym harmonogramem do 16 marca (poniedziałek) do godziny 16.00 rodzice mogą składać wnioski rekrutacyjne.

    Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich stron – rodziców i pracowników placówek, uproszczone zostały zasady obowiązujące dotychczas przy składaniu wniosków - placówka oświatowa ma możliwość wydrukowania wniosku i wprowadzenia dziecka do systemu rekrutacyjnego bez konieczności zrobienia tego osobiście przez rodzica w placówce pierwszego wyboru. Konieczny jest w tym celu kontakt telefoniczny między rodzicem a przedszkolem.

 

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w najbliższych dniach wychowawcy klas poinformują Państwa o możliwych formach i  zakresie realizacji podstawy programowej w czasie zawieszenia zajęć szkolnych.

Informujemy, że pomimo zawieszenie zajęć rekrutacja do oddziału 0 odbywa się bez zmian.

Wnioski przyjmowane są w sekretariacie szkoły  do poniedziałku 16 marca do godz. 16:00.

 

Dyrektor szkoły

Jolanta Ksperek- Sut

Drodzy Rodzice,

zgodnie z zaleceniem MEN od jutra tj. 12 marca do 25 marca zawieszamy zajęcia w szkole.

W dniach 12-13 marca organizujemy zajęcia opiekuńcze dla tych z Państwa, którzy nie mogą zorganizować opieki dla dzieci w tak krótkim czasie.

Jednocześnie informujemy, że rodzicom dzieci do 8 r.ż. przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Więcej informacji na temat zasiłku na stronie: www.zus.pl lub pod numerem infolinii: 225601600.

Prosimy o śledzenie informacji na naszej stornie internetowej.

 

Dyrektor szkoły

Jolanta Kasperek-Sut

W związku z wystąpieniem zachorowań na koronawirusa na terenie Polski informujemy, że:

  1. Decyzją Rady Pedagogicznej zawieszamy wszystkie wyjścia, wyjazdy i zajęcia poza terenem szkoły do odwołania.
  2. Zawieszamy organizację konkursów i imprez międzyszkolnych organizowanych przez naszą szkołę.
  3. Obowiązkiem rodziców jest zgłaszanie do wychowawcy lub dyrektora szkoły wystąpienia u dzieci infekcji wirusowej oraz pozostawienie dziecka w domu do czasu wyleczenia.

 Jednocześnie prosimy rodziców dzieci powracających z zagranicy o pozostawienie ich w domu przynajmniej na okres 14 dni.