Z przyjemnością informujemy, że szkoła nawiązała ścisła współpracę z Pomorskim Parkiem Naukowo - Technologicznym. Pani Dyrektor Parku - Anna Borkowska wyraziła zgodę na objęcie patronatem programu edukacyjnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w zakresie przedsiębiorczości.  Napisała w liście skierowanym do dyrektora naszej szkoły: "(...) Z racji bliskiego sąsiedztwa jest to w moim przekonaniu naturalna forma współpracy i kreowania pozytywnych bodźców oraz postaw proprzedsiębiorczych wśród młodzieży. (...)".

 W ramach współpracy w roku szkolnym 2018/2019 w PPNT będą odbywały się dla chętnych uczniów
- spotkania, zajęcia warsztatowe, pogadanki, projekcje filmowe, zajęcia w strefie Startup 
 
Kontakt:
- PPNT
- Startup
 
- w szkole  - Katarzyna Pietruczuk

 

 

ZSO nr 6 od wielu lat ma przyjemność współpracować z Klubem Marynarki Wojennej "Riwiera". Jest on współorganizatorem Konkursu Piosenki Europejskiej, w którego jury zasiadają członkowie Zespołu Wokalnego Klubu "Riwiera". Klub jest również fundatorem nagród, finansuje wydruk plakatów informacyjnych i dyplomów. Dzięki uprzejmości Klubu nasza szkoła może organizować występy, konkursy i spektakle w siedzibie Klubu. W naszej szkole odbywają się koncerty Zespołu Wokalnego. Miło nam poinformować, że Klub MW zadeklarował chęć współpracy z nową Szkołą Podstawową nr 53 w Gdyni!

Koordynator: Szymon Lewandowski

 

 

Z przyjemnością informujemy, iż Yacht Klub Stal Gdynia objął naszą Szkołę Podstawową nr 53 w Gdyni patronatem! Wspólnie będziemy zaznajamiać naszych uczniów z żeglarstwem i wychowaniem morskim, a przede wszystkim uczyć samego żeglowania! Gośćmi pani dyrektor był Komandor Yacht Klubu - Pan Kajetan Kilianowski oraz trener żeglarstwa - Sławomir Wierzchowski. W ramach współpracy uczniowie uczestniczą w ciekawych zajęciach warsztatowych, pokazach i rejsach. Jak na morskich wilków przystało wspaniale się bawimy i uczymy!