Klasa I B uczy się głoskowania...skacząco 🙂 Dodatkowo utrwalamy poznane litery pisane.