I B w ubiegłym tygodniu (14-18  września) poznawała siebie i swoje uzdolnienia. Rozpoczęliśmy od rozmowy jacy byliśmy gdy byliśmy „bobaskami” a zakończyliśmy na wykonaniu autoportretu. Dowiedzieliśmy się kto wykonuje portrety i jak bardzo jest to trudna sztuka. Podczas tworzenia autoportretu przed lustrem wykonaliśmy studium twarzy. Jest co podziwiać 😍